Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

XXXIV  SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

Proponowany porządek  obrad: 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zaproszenia z Kazachstanu rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jordanów w ramach repatriacji.
 8. Uchwała w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Jordanów.
 9.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2022 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2022 – 2030.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zakończenie.


SESJA  odbędzie się w dniu 02 sierpnia br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 14.30


Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek