Uprzejmie informuję, że w dniu  16 listopada br. /.tj: środa/ o godz. 14.00  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 /przy współudziale dyrektorów szkół/.

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Jordanów z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji        

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

Rady Gminy Jordanów          

  Adam Matejko  


     


Uprzejmie informuję, że w dniu  22 listopada br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat inwestycji drogowych realizowanych na terenie Gminy Jordanów przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz inwestycji drogowych planowanych do realizacji w 2023 roku.

2. Analiza i opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na 2023 rok.

3. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał. Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek