Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 listopada 2022 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. 


Dachy  pokryte wyrobami azbestowymi muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia dachu, do którego rolnikowi przysługuje wsparcie wynosi 500 m2, a jednostkowa  stawka pomocy wynosi 40 zł/m2. Wymiana pokrycia dachowego musi dotyczyć całej powierzchni dachu.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: