Dziś po południu, do Łętowni, przybyła polska rodzina z Kazachstanu.