Uprzejmie informuję, że w dniu  12 września br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 14.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


  Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:  


1. Opiniowanie projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji        

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

Rady Gminy Jordanów           

  Adam Matejko