Uprzejmie informuję, że w dniu  27 października br. /.tj: czwartek/ o godz. 14.00  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Opiniowanie projektów uchwał oraz zmian w budżecie na 2022 rok.

2. Sprawy bieżące.


 Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

                                                                                                                                             Daniel Mirek