Uprzejmie informuję, że w dniu  26 września br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 14.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


  wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1.  Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na 2023 rok.

2.  Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2022 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy

     Finansowej Gminy Jordanów na lata 2022 – 2030.

3. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.


 Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek