Wójt Gminy Jordanów informuje o możliwości zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Zgodnie z projektem ustawy przyjętej przez sejm uprawnionymi do zakupu preferencyjnego węgla od gminy będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.


Zebrane informacje pozwolą na określenie potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Jordanów na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.


Osoby zainteresowane takim zakupem prosimy o zgłoszenie chęci zakupu w Urzędzie Gminy Jordanów. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc na nr telefonu 18-2687619 , mailowo na adres ekodoradca@gmina-jordanow.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Jordanów poprzez wypełnienie ankiety. <<< ANKIETA >>>


Niniejsza ankieta nie jest wnioskiem o zakup węgla.


Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym w terminie do 10 listopada 2022 roku do godziny 15.00