KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVIII OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO W NAPRAWIE

 1. Organizator:
  Zespół-Szkolno Przedszkolny w Naprawie,
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.
 2. Cel:
  - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku młodzieży szkolnej.
  - promocja osiągnięć sportowych uczniów Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Naprawie
  - wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w turnieju
  - integracja środowiska

DATA

GODZ. ROZP.

KATEGORIA WIEKOWA

GRUPY

11.03.2023

900

Klasy I-III

Dziewczęta i chłopcy

11.03.2023

1000

Klasy IV-VI

Dziewczęta i chłopcy

11.03.2023

1230

Klasy VII-VIII

Dziewczęta i chłopcy

11.03.2023

1500

Bez ograniczeń wiekowych

(ukończona Szkoła Podstawowa):

Dziewczęta i chłopcy

 1. Termin i miejsce:
  Turniej zostanie rozegrany na hali sportowej w Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Naprawie wg poniższego harmonogramu:

 2. System rozgrywek:
  W zależności od liczby zgłoszonych zawodników:
  - system do 2 przegranych przy liczbie poniżej 17 zgłoszeń w grupie
  - system pucharowy przy liczbie powyżej 16 zgłoszeń w grupie
 3. Nagrody dla uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych:
  Za miejsca 1: - Puchar i dyplom oraz nagroda rzeczowa,
  Za miejsca 2: - Puchar i dyplom oraz nagroda rzeczowa,
  Za miejsca 3: - Puchar i dyplom oraz nagroda rzeczowa,

Za miejsca 4-6: -dyplom.

W kategorii bez ograniczeń wiekowych OPEN (ukończona Szkoła Podstawowa ):
miejsce 1: Puchar, dyplom + wpisowe dla kategorii kobiet,

miejsce 2 i 3: - Puchar i dyplom.
miejsce 1: Puchar, dyplom + wpisowe dla kategorii mężczyzn

miejsce 2 i 3: - Puchar i dyplom

Wpisowe w kat. Bez Ograniczeń Wiekowych wynosi 10,00 zł


6. Zgłoszenia:
Imiennych zgłoszeń należy dokonywać osobiście w dniu zawodów, adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Naprawie 378, 34 – 240 Jordanów.
Telefon: 18 267 2003, e-mail: sekretariat@spnaprawa.edu.pl


 1. Uczestnicy zawodów obowiązani są posiadać zamienne obuwie sportowe oraz dokument tożsamości.


 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.