W dniu 4 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni.

Rozpoczął je prezes jednostki dh Roman Hanusiak, który powitał wszystkich strażaków i zaproszonych gości. Dalszą część zebrania poprowadził dyrektor szkoły w Łętowni Andrzej Książek, jednogłośnie wybrany przewodniczącym zebrania.

W kolejnym punkcie zebrania prezes OSP Roman Hanusiak zapoznał zebranych z działalnością jednostki w roku 2022 r., dziękując jednocześnie zarówno strażakom za zaangażowanie i pracę na rzecz OSP, jak i władzom samorządu za wspieranie jednostki, a przedstawicielom instytucji działających na terenie wsi i gminy - za dotychczasową współpracę.

Następnie z działalnością bojową OSP Łętownia zapoznał wszystkich naczelnik OSP dh Wiesław Wróbel, a sprawozdanie finansowe za ubiegły rok przedstawił skarbnik dh Edward Gościej.

Kolejne sprawozdanie przedstawił kapelmistrz łętowskiej orkiestry dh Michał Makuch.
I trzeba przyznać, że działalność orkiestry jest imponująca. Liczne występy, koncerty i inne inicjatywy, a także wciąż rozrastający się skład osobowy orkiestry to wręcz ewenement na szeroką skalę.

Część sprawozdawczą zebrania zakończyło sprawozdanie komisji rewizyjnej, które przedstawił przewodniczący komisji dh Franciszek Kowalczyk. Wnioskował on jednocześnie w imieniu komisji o udzielenie absolutorium dla zarządu, co zresztą przyjęto jednogłośnie.

Nie tylko ubiegłoroczna działalność jednostki przedstawia się niezwykle bogato, ale także plany na rok bieżący wyglądają bardzo obiecująco. Przedstawił je prezes OSP Łętownia dh Roman Hanusiak.

Głos zabrali także zaproszeni goście, m.in. wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Daniel Mirek, Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Okrzesik, Komendant Gminny OSP Bogusław Wróbel, ks. Stefan Stypuła - proboszcz parafii w Łętowni, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łętowni Andrzej Książek, dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel, a także przewodnicząca łętowskiego KGW i jednocześnie sołtys wsi Halina Grubarek.

Wszyscy dziękowali strażakom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności, a także za owocną współpracę w inicjatywach społeczno - kulturalnych.
Wspólny posiłek zakończył tegoroczne zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni.

więcej zdjęć tutaj