Wójt Gminy Jordanów ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”


Projekt programu współpracy, Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 31 października 2023r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji oraz formularz konsultacji znajduję się w zakładce dla mieszkańców - organizacje pozarządowe – program współpracy.


Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 09 listopada 2023r. do 16 listopada 2023r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gmina-jordanow.pl


Zapraszamy Organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach.Wójt Gminy Jordanów

Artur Kudzia