Przewodniczący Rady Gminy

zwołuje

XLVIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW


Proponowany porządek obrad:


  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Jordanów.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
  7. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego w zakresie dotyczącym Gminy Jordanów.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 14 listopada br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 08.30


Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek