Uprzejmie informuję, że w dniu  20 marca br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 8.30    

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzeniewspólne komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy

    Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.

2. Opiniowanie pism i projektów uchwał.

3. Sprawy bieżący.


 Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek