W załączniku znajduje się ważna informacja Małopolskiego Związku Hodowców Koni w sprawie terminarza przeglądów koni (opis słowny, graficzny i czipowanie koni, wydawanie paszportów).


Więcej informacji: http://ozhk.pl/wp-content/uploads/2023/05/terminar... lub w załączniku