Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 8.30    

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów


odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Opiniowanie wykonania budżetu za 2022r. - podjęcie wniosku dot. absolutorium dla

    Wójta Gminy Jordanów.

2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji        

Rewizyjnej Rady Gminy Jordanów

  Kazimierz  Jopek