Wójt Gminy Jordanów informuje, że stopniowo zostanie wprowadzone czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego w Gminie Jordanów. Oświetlenie będzie sukcesywnie wyłączane w godzinach 23.00 – 5.00 na drogach gminnych, powiatowych i krajowych.


Główną przyczyną tej decyzji jest konieczność poszukania oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych z budżetu Gminy Jordanów. Powyższe działania odgórnie narzuca samorządom Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.


Wójt Gminy Jordanów