Dziś, w Urzędzie Gminy Jordanów, odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. "Przemoc to nie moc" zorganizowanego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy.

Nagrody wręczył wójt gminy Jordanów Artur Kudzia wraz z kierownikiem GOPS -u Markiem Stachurskim.


Więcej zdjęć: tutaj