Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

XLIII  SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

Proponowany porządek  obrad:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
 10. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu.
 11. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu Górnym.
 12. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku.
 13. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łętownia.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osielec.
 16. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toporzysko.
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Naprawa.
 18. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie.


SESJA  odbędzie się w dniu 18 maja br. /tj: czwartek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 08.30


Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek