W załączniku Zarządzenie Wójta Gminy Jordanów w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów. 

Załączniki: