Uprzejmie informuję, że w dniu  11 września br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 8.30    

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie wspólne 


komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.

2. Sprawy bieżące - opiniowanie pism i projektów uchwał.


Przewodniczący     

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek