Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

XLVI  SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

Proponowany porządek  obrad:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.
 9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Jordanów lub jej jednostkom organizacyjnym.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zakończenie.

 

SESJA  odbędzie się w dniu 11 września br. /tj: poniedziałek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 10.00


Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek