Uprzejmie informuję, że w dniu 24 października br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów


Odbędzie się posiedzenie wspólne

komisji Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na 2024 rok.

2. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.

3. Sprawy bieżące - opiniowanie pism i projektów uchwał.Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek