Jak poinformował wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, trwają już prace projektowe związane z realizacją projektu "Budowa chodników na terenie Gminy Jordanów".

W ramach zadania powstaną chodniki przy drogach na terenie Gminy Jordanów:
1. w ciągu drogi powiatowej w Osielcu,
2. w ciągu drogi powiatowej w Toporzysku,
3. w ciągu drogi powiatowej w Wysokiej,

4. w ciągu drogi gminnej na osiedlu "Dyrdołowa" w Naprawie.

"Po uzyskaniu stosownych dokumentów, Gmina przystąpi do budowy chodników. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki w wysokości 7 600 000,00zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa" - mówi wójt gminy Jordanów.