Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia br. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

2. Opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

3. Opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w 2024 roku.

4. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2024 rok.

5. Sprawy bieżące - opiniowanie pism i projektów uchwał.Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek