Informujemy, że Starosta Suski w dniu 4 stycznia 2024 roku zatwierdził m.in. dokument pn. - „Uproszczony plan urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do osób fizycznych obręb ewidencyjny - Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski” (link do zarządzenia -wg załącznika).


Zatwierdzony dokument został przyjęty na okres od dnia 04.01.2024 r. do dnia 31.12.2033 r.

Wersja elektroniczna planów została umieszczona na stronie Powiatu Suskiego
( https://powiatsuski.pl/wydzial-srodowiska/plany-i-programy/ )


W celu uzyskania wersji dostępnej cyfrowo prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej: 33 875 78 00.


Zarządzenie Nr 1_2024 Starosty Suskiego.pdf