W minioną sobotę (13.01.), w OSP Naprawa, odbyło się - pierwsze w tym roku w gminie - walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie.


Wzięli w nim udział druhowie - strażacy oraz zaproszeni goście, a wśród nich: prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - dh Artur Kudzia - wójt gminy Jordanów, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP mł. kpt. Michał Szwed, Komendant Gminny ZOSP RP dh Bogusław Wróbel, radny Adam Matejko, radna i zarazem sołtys wsi Barbara Płanica, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Barbara Gruca i dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki, w tym także finansowe, jak również plany na rok bieżący. Przedstawiali je kolejno: prezes OSP Naprawa dh Paweł Kowalcze, naczelnik Damian Hudoba i skarbnik dh Henryk Folwarski.
Z kolei sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący dh Andrzej Wojdyła, a sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w formie prezentacji multimedialnej przedstawiły członkinie MDP.
Słowa podziękowań pod adresem druhów i druhen z OSP Naprawa skierowali: wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przedstawiciel PSP w Suchej Beskidzkiej mł. kpt. Michał Szwed, Komendant Gminny ZOSP RP Bogusław Wróbel, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Naprawie Barbara Gruca, sołtys Barbara Płanica, radny Adam Matejko oraz dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel.
W dowód uznania za prowadzoną działalność i zaangażowanie wójt gminy przekazał na ręce prezesa OSP Naprawa symboliczną statuetkę.
O artystyczną i muzyczną oprawę zebrania zadbała grupa Mażoretek pod kierunkiem Anny Zborek i orkiestra OSP Naprawa działająca pod kierownictwem kapelmistrza Łukasza Wichra.


Więcej zdjęć tutaj