W sobotę (03.02.), w remizie OSP Łętownia, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Poprowadził je Andrzej Książek - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łętowni.


Podczas zebrania zaprezentowane zostały sprawozdania za miniony rok i plany na rok bieżący.

I tak, sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 rok, jak i plany na rok bieżący zaprezentował prezes OSP Łętownia dh Roman Hanusiak, a sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na 2024 r. przedstawił skarbnik dh Edward Gościej.

Z kolei sprawozdanie z działalności bojowej złożył naczelnik OSP Łętownia dh Wiesław Wróbel, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący - dh Franciszek Kowalczyk, a sprawozdanie z działalności orkiestry przedstawił kapelmistrz orkiestry OSP dh Michał Makuch.

W tym roku orkiestra OSP Łętownia będzie obchodzić jubileusz 100 – lecia swojej działalności. Z tej okazji historię orkiestry zaprezentował kierownik orkiestry dh Piotr Bulas.

Podczas zebrania głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich m.in. bryg. Mariusz Leśniakiewicz – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej, wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek, ks. Stefan Stypuła – proboszcz parafii w Łętowni, dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel, przewodniczący Rady Sołeckiej Adam Miernik, radny gminy Jordanów Kazimierz Jopek i sołtys wsi, a zarazem przewodnicząca KGW Halina Grubarek i dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łętowni Andrzej Książek.

Wszyscy zgodnie wyrazili słowa wdzięczności i uznania dla całej jednostki za służbę na rzecz mieszkańców gminy i za współpracę z instytucjami i organizacjami na terenie gminy Jordanów, a także pogratulowali osiągniętych sukcesów i życzyli bezpiecznych powrotów i dalszej owocnej współpracy.

W dowód uznania dla działalności OSP Łętownia wójt gminy Jordanów Artur Kudzia przekazał na ręce prezesa OSP Romana Hanusiaka symboliczną statuetkę.

O muzyczną oprawę tegorocznego zebrania zadbała orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza Michała Makucha.


Więcej zdjęć tutaj