Jak poinformował wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, rozpoczęły się prace dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Osielcu.


Prace obejmują inwentaryzację projektową dla potrzeb projektowych, audyt energetyczny, projekt ocieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, izolacji ścian fundamentowych, projekt wymiany wentylacji mechanicznej sali sportowej, projekt wymiany oświetlenia, instalacji odgromowej i zasilania oraz urządzeń wentylacji mechanicznej, a także przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Planowane zakończenie prac projektowych to wrzesień 2024 r.
Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych budynku szkoły, dzięki cemu uda się zmniejszyć koszty energii i koszty eksploatacji budynku.