Obecnie na terenie gminy Jordanów odbywają się walne zebrania sprawozdawcze jednostek OSP. W minioną sobotę (17.02.) takie zebranie odbyło się w OSP Osielec, a poprowadził je dh Szczepan Jurkowski.


Uczestniczący w zebraniu zostali zapoznani zarówno ze sprawozdaniami za 2023 r., jak i planami na rok bieżący. I tak, sprawozdanie z działalności jednostki złożył prezes OSP Osielec dh Stanisław Wójcik, sprawozdanie finansowe zaprezentowała skarbnik OSP dh Katarzyna Bachul, sprawozdanie z działalności bojowej przedstawił naczelnik dh Łukasz Kardaś, a sprawozdanie z działalności orkiestry - kierownik orkiestry dh Adam Targosz. 

Zwieńczeniem części sprawozdawczej zebrania było sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawione przez przewodniczącego dh Tomasza Rusina. Komisja wnioskowała również o udzielenie absolutorium dla zarządu, które zostało udzielone jednogłośnie.
Planowane działania w roku bieżącym zaprezentowali prezes jednostki, naczelnik i skarbnik. Wszystkie zostały jednogłośnie przyjęte do realizacji.
Podczas zebrania swoją obecnością zaszczycili m.in. wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przedstawiciel PSP w Suchej Beskidzkiej bryg. Łukasz Białończyk, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek, Komendant Gminny OSP Bogusław Wróbel, ks. Tadeusz Tokarz - proboszcz parafii w Osielcu, ks. Stanisław Skowronek - kapelan powiatowy strażaków, dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel, radni powiatowi i gminni, a także członkowie honorowi OSP.
Zaproszeni goście kolejno zabierali głos i składali serdeczne podziękowania - dla wszystkich strażaków, orkiestry, pocztu sztandarowego - za szeroko pojętą działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

Szczególne słowa podziękowań za ofiarną służbę i zaangażowanie w sprawy społeczne wraz z symboliczną statuetką złożył wójt gminy Artur Kudzia na ręce prezesa OSP.
O muzyczną oprawę zebrania zadbała orkiestra OSP Osielec pod kierownictwem kapelmistrza dh Michała Kusza.