W niedzielę (09.06.2024 r.), w Wysokiej, odbył się XXIX Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych „Echo”, którego głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a współorganizatorami: Wójt Gminy Jordanów, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W przeglądzie wzięło udział 10 orkiestr z powiatu suskiego: Makowska Orkiestra Rozrywkowa, Orkiestra Dęta OSP Jordanów, Orkiestra Dęta OSP Bystra Podhalańska, 1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice, Orkiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa, Orkiestra Dęta OSP Łętownia, Orkiestra Dęta OSP Naprawa, Orkiestra Dęta OSP Osielec, Orkiestra Dęta OSP Toporzysko i Orkiestra Dęta OSP Wysoka.

Orkiestry prezentowały się w przemarszu i w występach scenicznych, a oceniała je komisja w składzie: ppłk. Leszek Mieczkowski - przewodniczący komisji, mjr Dariusz Bylina, st.chor.szt. SG Stanisław Stachoń i Ewa Banaś - sekretarz komisji.

Przegląd stanowił kwalifikacje do 46. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, który odbędzie się 21-23.06.2024 r. w Nowym Sączu.

W przemarszu wzięło udział 6 orkiestr: orkiestra z Łętowni, z Toporzyska, z Jordanowa, z Bystrej, Stryszawy i Śleszowic, zaś w prezentacjach scenicznych uczestniczyły wszystkie orkiestry.

Zanim orkiestry rozpoczęły sceniczne występy, zebrały się na pobliskiej łące, by pod batutą kapelmistrza orkiestry z Wysokiej, wykonać wspólnie marsza „Benton Hall”.

Po obejrzeniu przemarszu i występów scenicznych, komisja przyznała następujące miejsca i nagrody:

- I miejsce, Puchar Starosty Suskiego, dyplom i nagrodę pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta OSP Bystra Podhalańska. Puchar i nagrodę w imieniu starosty wręczyła Gabriela Korbel - członek Zarządu Powiatu Suskiego;

- II miejsce, Puchar Wójta Gminy Jordanów, dyplom i nagrodę pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa. Dekoracji dokonał wójt gminy Jordanów Artur Kudzia;

- III miejsce, Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jordanów oraz nagrodę pieniężną i dyplom otrzymało 1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice. W zastępstwie przewodniczącego Rady Gminy Jordanów, nagrody wręczył radny Wiesław Hanusiak;

- za prezentację i grę w marszu Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, dyplom i nagrodę pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta OSP Jordanów. Dekoracji dokonała dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel;

- najlepszą orkiestrą powiatu suskiego tegorocznego przeglądu została Orkiestra Dęta OSP Bystra Podhalańska, a puchar i dyplom wręczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Andrzej Gwiazdonik;

- najlepszą orkiestrą gminną tegorocznego przeglądu została Orkiestra OSP Łętownia. Puchar i dyplom wręczył orkiestrze wójt gminy Jordanów Artur Kudzia;

- specjalne wyróżnienie wraz z dyplomem i nagrodą pieniężną otrzymał Zespół Mażoretek z Naprawy;

- specjalne wyróżnienie wraz z dyplomem i nagroda pieniężną otrzymał też saksofonista Orkiestry Dętej OSP Toporzysko Jakub Bednarczyk. Nagrody wyróżnionym wręczył wójt gminy Jordanów.

O tym, które orkiestry zdobyły kwalifikacje do nowosądeckiego festiwalu można dowiedzieć się ze strony internetowej MCK „Sokół”.

Zanim komisja ogłosiła wyniki przeglądu, przed publicznością zaprezentowała się Młodzieżowa Sekcja Perkusyjna 1. Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. Młodzi artyści - pod kierunkiem Edmunda Wieczorka - zaprezentowali niezwykle dynamiczny i pełen energii program.

Po niej, przed sceną, zaprezentował się Zespół Mażoretek z Naprawy działający pod wodzą Anny Zborek. Artystki zachwyciły publiczność przygotowanymi układami choreograficznymi. Oba występny nagrodzone zostały gorącymi brawami publiczności.


Zwieńczeniem tegorocznego przeglądu był festyn strażacki przy dźwiękach orkiestry Secret Band.


GOKSiP Jordanów składa serdeczne podziękowania dla wójta gminy Jordanów, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, OSP Wysoka, KGW „Wysocanki” z Wysokiej, dyrektor Szkoły w Wysokiej, ekipie remontowej Urzędu Gminy w Jordanowie, Nadleśnictwu Myślenice, policji i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji tej imprezy.

Dziękujemy orkiestrom za udział w przeglądzie, komisji za ocenę występów, a publiczności za obecność. Gratulujemy zdobytych miejsc, nagród i wyróżnień.


Więcej zdjęć tutaj