W dniu 19 czerwca br. odbyła się III sesja Rady Gminy Jordanów. Głównym punktem obrad było przedstawienie raportu o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium dla Wójtowi Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2023 rok.

Wójt Gminy Jordanów uzyskał absolutorium jednogłośnie, czego serdecznie gratulujemy.

Niezwykle miłym akcentem tej sesji było wręczenie podziękowań paniom sołtyskom: Krystynie Drobnej z Osielca i Kazimierze Działek z Wysokiej, które zrezygnowały z ubiegania się o funkcję sołtysa na kolejną kadencję. Z kolei panie sołtyski przekazały symboliczne tabliczki wraz z życzeniami powodzenia swoim następcom.

Pani Krystynie i pani Kazimierze serdecznie dziękujemy za lata pracy społecznej, a nowym sołtysom życzymy zapału w pracy na rzecz lokalnej społeczności.