Jedną z ważniejszych inwestycji, które władze gminy realizują na terenie gminy Jordanów jest budowa kanalizacji.

Zakończyła się budowa sieci w obszarach nieskanalizowanych w Osielcu (os. Baranowa, Bańdurowa i Zarębowa) i Łętowni (os. Chlebkowa, Klimasowa, Kościelnych, Kowalczęcia).

Całość wykonanej sieci to kanalizacja typu grawitacyjnego, która jest systemem najmniej awaryjnym, a przez co instalacją o niskich kosztach eksploatacyjnych.

Powstała sieć kanalizacyjna zostanie połączona z istniejącą już siecią, a ścieki będą nią trafiać do oczyszczalni w Osielcu i Łętowni.

Ta inwestycja jest jednym z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy, a także odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego pozyskano dofinansowanie w wysokości 5 678 910,00 zł.