Wójt Gminy Jordanów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” w dwóch kategoriach: ogród przydomowy, gospodarstwo rolne.

Pisemne zgłoszenia swoich ogrodów można składać do dnia 20 lipca 2024 r.
- osobiście - Urząd Gminy w Jordanowie, pok. „Czyste powietrze”
- za pośrednictwem poczty - Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

Serdecznie zapraszamy!!!