Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lipca 2024 r. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Jordanów

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat bieżącej działalności oraz przyszłego funkcjonowania ''szpitalika'' w Jordanowie.

2. Informacja na temat funkcjonowania placówek szkolnych na terenie Gminy Jordanów.

3. Opiniowanie pism.
4. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Oświaty i Spraw Społecznych

Rady Gminy Jordanów

Ryszard Ordzowiały