W niedzielę (07.07.), w Toporzysku, odbył się jubileusz 90 – lecia OSP Toporzysko i jubileusz 65 – lecia orkiestry OSP Toporzysko. Z tej okazji, na boisku sportowym, odbyła się uroczysta msza św. w intencji druhen i druhów OSP Toporzysko, którą odprawił ks. Marian Juras – proboszcz parafii w Toporzysku.

Po mszy św. odbył się uroczysty apel. Po podniesieniu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego gości powitał prezes OSP Toporzysko dh Grzegorz Rączka, który w kilku słowach przedstawił historię jednostki.

Następnie ks. Marian Juras poświęcił nowy sztandar dla jednostki OSP Toporzysko, ufundowany przez społeczność wsi, a akt nadania sztandaru odczytał dh Andrzej Gwiazdonik – członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego. Sztandar, w imieniu fundatorów, przekazała sołtys wsi Anna Ryś, a wręczył go dh Andrzej Gwiazdonik na ręce prezesa OSP Toporzysko. Po prezentacji, prezes przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Za „Zasługi dla pożarnictwa”. Złote medale otrzymali: dh Grzegorz Rączka, dh Stanisław Strzelczyk, dh Władysław Kowalczyk, dh Józef Kowalczyk.

Srebrny medal otrzymał dh Andrzej Ryś, a brązowymi medalami zostali odznaczeni: dh Czesław Ryś, dh Rafał Maciaszek, dh Mateusz Karkoszka, dh Adam Strzelczyk, dh Grzegorz Nosidlak, dh Damian Kot, dh Jarosław Wójtowicz, dh Krystian Tomczyk, dh Krzysztof Zaroda.

Odznaką „Strażak Wzrorowy” odznaczono dh Krzysztofa Czubina i dh Julię Nosidlak.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu suskiego” otrzymali: dh Czesław Giza, dh Stanisław Kot, dh Stanisław Kulka, dh Eugeniusz Wierzba, dh Edward Wierzba.

Dekoracji wszystkich odznaczonych dokonał dh Andrzej Gwiazdonik członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz st. bryg. Krzysztof Okrzesik Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej, a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej.

Po wręczeniu odznaczeń ks. Marian Juras dokonał poświęcenia samochodu lekkiego ratowniczo – rozpoznawczego marki ISUZU D-MAX, a formalnego przekazania samochodu dokonał Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Kluczyki i dowód rejestracyjny nowego samochodu odebrał naczelnik OSP Toporzysko dh Tomasz Rączka i przekazał je kierowcy dh Michałowi Rączce, życząc, by samochód był zawsze sprawny o każdej porze dnia i nocy.

Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji, życzeń i słów uznania od zaproszonych gości. Głos zabrali kolejno: wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, który przekazał także listy gratulacyjne od zaproszonych parlamentarzystów, Danuta Kawa – radna województwa małopolskiego, Andrzej Gwiazdonik, Krzysztof Okrzesik – komendant powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Zdzisław Filipek i Gabriela Korbel dyrektor GOKSiP Jordanów.

Niezwykle miłym akcentem było wręczenie Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Srebrnego Medalu „Polonia Minor” dla OSP Toporzysko i orkiestry OSP Toporzysko. Nagrody wręczyła radna województwa małopolskiego Danuta Kawa na ręce prezesa i kapelmistrza orkiestry dh Stanisława Bednarczyka.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes OSP Toporzysko, który złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali i nadal wspierają jednostkę. Symboliczne statuetki przekazał przedstawicielom firm i instytucji wspierających.

Podziękowania i symboliczne statuetki wręczono także członkom orkiestry, a wręczenia dokonali prezes i naczelnik.

Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości i odprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło uroczyste obchody jubileuszy.


Więcej zdjęć https://www.facebook.com/GminaJordanow/