Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Jordanów z dnia 09 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2020

UWAGA! Nowe wzory ofert.