Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Jordanów z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020.