1. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o wydanie zaświadczenia
b) Załączniki:
• kopia mapy ewidencyjnej
• wypis z rejestru gruntów2.Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  wynosi 17 złotych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2021, poz. 1923)
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Jordanów lub na konto. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Nr konta: Bank Spółdzielczy Jordanów 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732.
 
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia można:
a) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (pok. nr 1 tel.18 26-87-611)
b) wysłać na adres: Urząd Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów
c) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@gmina-jordanow.pl4.Termin załatwienia sprawy - do 14 dni.
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.