Wójt Gminy Jordanów informuje, że nie udało się pozyskać środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, na działanie 4.1. – „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 dot. rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), obejmującego montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Jordanów. 


Wniosek został złożony przez Lidera projektu – Gminę Maków Podhalański, który obejmował łącznie 9 gmin (Lidera i 8 Partnerów). Partnerami w ramach przedmiotowego wniosku były gminy: Jordanów, Budzów, Wadowice, Wieprz, Bystra-Sidzina, Spytkowice, Zawoja oraz Miasto Jordanów. Zakres wniosku dot. terenu gminy Jordanów obejmował zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby 8 budynków gminnych (szkół i przedszkoli) oraz 150 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, należących do osób prywatnych. 


Więcej informacji dot. naboru wniosków i podmiotów które uzyskały dofinansowanie zamieszczono na stronie internetowej – Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego (http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17#wyniki-530).


W ramach tego naboru wybrano 8 projektów do dofinansowania, m.in. wniosek Powiatu Suskiego pn. „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego - SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA. Wniosek Powiatu Suskiego na terenie naszej gminy obejmuje montaż 41 instalacji paneli fotowoltaicznych, 135 instalacji kolektorów słonecznych i 1 pompę ciepła. Wniosek ten został opracowany na podstawie ankiet zbieranych przez powiat w 2016r.


Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (http://www.powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-srodowiska), ul. Kościelna 5B pod nr tel. 33 875 79 38 oraz na stronie internetowej (http://www.powiatsuski.pl/solary-w-powiecie).


Zbigniew Bryl

Inspektor UG w Jordanowie

Załączniki: