Ulga podatkowa na termomodernizację budynków jednorodzinnych

W zeznaniu podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część kosztów zakupu materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją m.in.

  • materiały budowlane służące dociepleniom i chroniące przed zawilgoceniem;
  • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem;
  • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem;
  • zbiornik na gaz;
  • zbiornik na olej;
  • kocioł na paliwo stałe spełniający normy Komisji UE;
  • domowe instalacje OZE – montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektora słonecznego;
  • montaż pompy ciepła;
  • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego.

Wykaz  wszystkich  usług i materiałów objętych ulgą Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2...

Odliczenie  przysługiwać  będzie podatnikowi  będącemu  właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia  w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu. 

Dodatkowe informacje  dostępne pod adresem:

https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielani...