ZUŻYTY SPRZĘT ODDAWANY W SKLEPIE

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Podstawa prawna: art. 42. ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, Poz. 1495).

PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU FIRMIE SPECJALISTYCZNEJ
Działające na terenie gminy Jordanów firmy zbierające odpady komunalne zbierają m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

AKCJA ZBIÓRKI ODPADÓW PROWADZONA PRZEZ GMINĘ JORDANÓW
Gmina Jordanów corocznie przeprowadza wiosenną i jesienną akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Szczegółowe terminy przeprowadzania akcji w terenie podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie internetowej www.gmina-jordanow.pl, oraz za pośrednictwem dyr. szkół, filii GOK i ogłoszeń parafialnych.