PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony jest w Suchej Beskidzkiej ulica Wadowicka 4a - na terenie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, tj.:
Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00,
- w drugą sobotę miesiąca w godzinach 7.00 - 15.00
Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na swój koszt.