Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Jordanów z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021