Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Jordanowa z dnia 6 sierpnia 2018r.w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.