Szanowni mieszkańcy, od listopada 2010r. na stronie internetowej   http://powietrze.malopolska.pl/prognozy   prezentowane są prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza dla obszaru całej Małopolski (w tym gminy Jordanów). Można tam sprawdzić jakość powietrza wg stężeń następujących czynników: O3, SO2, CO, NO2, PM10, PM2,5.

Należy pamiętać żeby w piecach domowych nie spalać : starych ubrań, gumy, mebli lakierowanych, butelek plastikowych, kartonów z mleka (zawiera folię) i innych śmieci zawierających tworzywa sztuczne, ponieważ paleniska domowe (kotły c.o. i c.w.u.) nie wytwarzają wystarczającej temperatury do całkowitego spalenia tych materiałów. W wyniku ich spalania do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych dioksyn i furan (w tym benzo-α-pirenu), merkaptanów, formaldehydów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych.


Spaliny z takich procesów spalania wydostają się w postaci gęstego dymu, charakteryzującego się ostrym nieprzyjemnym zapachem, często drażnią śluzówki oczu i nosa oraz powodują duszności i alergie oraz inne choroby (m.in. nowotwory). Mieszkańcy, którzy spalają odpady z tworzywa sztucznego działają przede wszystkim na swoją niekorzyść, ponieważ też muszą wdychać zanieczyszczone powietrze (największe stężenie zanieczyszczeń jest w pobliżu źródła spalania).
Dodatkowo należy pamiętać, ze większość terenów zabudowanych gminy Jordanów występuje w dolinach (przede wszystkim m. Osielec, Toporzysko, Łętownia), co sprzyja akumulacji zanieczyszczeń ze względu na brak przewietrzania.Jednym z rozpropagowanych haseł Fundacji Ekologicznej „ARKA” (www.fundacjaarka.pl) jest.:
„KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI” !!!NIE SPALAJMY ODPADÓW Z PLASTIKU, TO SZKODZI NAM WSZYSTKIM!!!