Wybory do PARLAMENTU eUROPEJSKIEGO 2024


Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej - https://wybory.gov.pl/pe2024/


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jordanów z dnia 8 maja 2024 roku - Treść Obwieszczenia


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.- Treść Informacji


UCHWAŁA NR 8/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego - Treść Uchwały - Załącznik


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - Treść Informacji


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - Treść Obwieszczenia


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Jordanów zdnia18 marca 2024 r.

O ilości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. - Treść Obwieszczenia